Openbaar groen en Hoverniers

Onderstaand worden de meest voorkomende plagen bij Openbaar groen & Hoverniers beschreven. Per plaag wordt de oplossing voor de biologische dus duurzame bestrijding gegeven.

In tuinen en in parken en beplanting in de openbare ruimte is het aanzicht belangrijk. Het groen en gras moet er fraai uit zien, en als dat niet lukt is dat een ergernis voor de tuinliefhebber of voor omwonenden.
In beplantingen en tuinen staat een gevarieerd bestand aan planten, die kunnen worden aangetast door een grote variatie aan plagen. Daarnaast zijn er grasvelden en gazons, die kunnen worden beschadigd door bodemplagen.
Parken, beplantingen en recreatieterreinen hebben een zekere natuurwaarde, waarin nuttige en gewaardeerde  insecten zich ophouden. Bij een rijke biodiversiteit komen allerlei biologische vijanden van plaaginsecten, en prachtige insecten zoals vlinders en allerlei niet-schadelijke kevers voor.
Er zijn weinig chemische middelen die mogen worden gebruikt in tuinen en plantsoenen. Dat is wel eens lastig, maar gezien het feit dat we ook op die plekken recreëren, wel begrijpelijk.  Waar kinderen en huisdieren verblijven is de inzet van biologische middelen een betere optie.

Meteen opzoek naar de beste bestrijdingsmiddelen?

Bezoek dan onze shop!