Algemene informatie

Miljoenpoten zijn geleedpotigen van de orde Diplopoda waarvan een deel in de grond, in vochtige omstandigheden leeft.
Hoewel een groot aantal miljoenpoten van dode planten en overige organische afval leeft, zijn er ook schadelijke soorten, waarvan Blaniulus guttulatus, gespikkelde miljoenpoot er één van is.
Volwassen gespikkelde miljoenpoten hebben een lengte van 8 tot 18 mm en zijn wit.  Aan elke kant is een rij met oranje-rood puntjes.  Het lichaam is lang en bestaat uit 50 vergelijkbare segmenten. Het tweede en derde segment dragen elk één paar poten. De volgende segmenten elk 2 paar poten en 2 antennae.
Gespikkelde miljoenpoten leggen de eieren in de lente en zomer in gaten in de grond. Na enkele weken kruipen de jonge miljoenpoten uit het ei . In deze fase hebben zij slechts 3 x 2 pootjes. In de eerste fase zullen ze zich alleen voeden met organische materiaal in de bodem. Na elke vervelling neemt het aantal poten toe.

Volwassen stadium

Na 1 jaar bereikt de miljoenpoot zijn volwassen stadium. Miljoenpoten kunnen 3 jaar oud worden. Volwassen miljoenpoten leven in hoge luchtvochtigheid en houden niet van licht. Ze leven graag in kleiachtige grond waar de vocht vastgehouden wordt. Maar ze kunnen ook gedijen in droge grond condities. In dit stadium beschadigen zij aardbeien, aardappelen,  radijs, wortels,  bieten e.d.
Daarnaast kunnen miljoenpoten behoorlijke schade toe brengen aan zaailingen. Vaak wordt deze schade bij gebrek aan kennis toegeschreven aan de varenrouwmuglarven, emelten of aardrupsen.
Er zijn overigens andere miljoenpoten die voor schade zorgen aan gewassen zoals: Brachydemus superus.

Plaagherkenning

Miljoenpoten – Blaniulus guttulatus en Brachydemus superus zijn schadelijk voor zaailingen, aardbei, aardappelen, bieten, wortels en haarwortels van diverse sier- en fruitgewassen.
Waar miljoenpoten aanvreten ontstaan soms knobbels aan de wortels, necrose (zoals aan wortels, aardappels), haarwortels verdwijnen en de groei stagneert. Zaailingen worden gedood omdat ontkiemende planten al ondergronds worden weggevreten.

Bestrijding

De miljoenpoten zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden Steinernema carpocapsae. Insectparasitaire nematoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schadelijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine aaltjes die in symbiose leven met een bacterie. Eenmaal in de bodem uitgezet zoeken ze de miljoenpoten op en dringen de miljoenpoot in. Eenmaal binnen scheiden de nematoden een bacterie af die de miljoenpoten doodt. In de dode miljoenpoten ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaan naar nieuwe miljoenpoten om ze te infecteren. Insectparasitaire nematoden kunnen niet lang buiten een “gastheer” overleven. Zijn er geen prooien meer, dan sterven de nematoden. Insectparasitaire nematoden komen van origine voor in onze bodem en zijn daarom ook opgenomen in de Flora- en Faunawet als beschermde bodembewoners. Deze aaltjes zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten.

Periode van bestrijding

Miljoenpoten kunnen vanaf begin mei tot begin september worden bestreden met nematoden als de  bodemtemperatuur boven 14º C is.