Over Biocontrole

Biocontrole is sinds 1998 specialist in de biologische plaagbestrijding. Met behulp van natuurlijke vijanden of andere natuurlijke producten die Biocontrole levert worden plagen die in gewassen optreden bestreden. Met plantversterkers en bodemverbeteraars uit het productenpakket wordt de weerstand van planten verhoogd.

Biocontrole richt zich zowel op de beroepsmatige toepassing van biologische bestrijding als op particuliere gebruikers.

Met deskundige en gemotiveerde medewerkers adviseren wij de professionele teelten (fruitteelt, sierteelt, groenteteelt, boomkwekerij en akkerbouw) en beheerders van sportvelden, golfbanen en openbaar groen over allerlei plagen en de bestrijding daarvan op een biologische, effectieve manier.