Periodieke sportveldenbegeleiding door Biocontrole

Natuurgras-sportvelden hebben veel te lijden onder intensieve bespeling en in toenemende mate ook last van weersinvloeden. Als sportveldbeheerder zit je dan niet te wachten op ook nog eens allerlei insecten die de grasmat kunnen aantasten en zelfs een sportveld tijdelijk onbespeelbaar kunnen maken. Biocontrole kan u hierbij helpen, door advisering op maat!

De mensen van Biocontrole kunnen één of meerdere keren per jaar uw natuurgras sportvelden nalopen. We letten dan op het algemene beeld van het veld en de aanwezigheid van insecten. Plagen zijn vaak al aanwezig voordat schade ervan zichtbaar wordt. Tijdig monitoren is dan ook belangrijk om de schade beperkt te houden.
In overleg met u kunnen we grondmonsters nemen.

 

Als we insecten zoals engerlingen en emelten vinden zullen we die, indien nodig, determineren. De larven van de diverse kevers hebben vaak een verschillende levenswijze waarop een bestrijding aangepast moet worden. U krijgt een determinatieverslag en een advies hoe de eventuele plaag biologisch te behandelen.
Indien gewenst kunnen we een offerte maken voor het behandelen van de plaag waarbij we u ook de toepassing van de biologische bestrijding op het sportveld uit handen kunnen nemen.
In overleg met u kunnen we ook een nacontrole uitvoeren.

 

Als we een grondmonster nemen zullen we dit beoordelen en maken we een uitgebreid verslag en advies om de kwaliteit te verbeteren. Biocontrole heeft ook een aantal specifieke biologische meststoffen, bodemverbeteraars en wortelstimulatoren op voorraad.

 

Uiteraard krijgt u naar aanleiding van ons bezoek aan uw veld een verslag van onze bevindingen, ook als er geen plaagdieren gevonden worden.

Plaagbestrijding, advisering op maat

Biocontrole helpt bij het hele traject omtrent plaagbestrijding. Dat begint bij het monitoren van de velden op aanwezigheid van bodemplagen. Vervolgens is het determineren van met name engerlingen een belangrijk onderdeel, omdat bij verschillende soorten engerlingen verschillende beheer-strategieën horen. Nadat bekend is welke plaag de boosdoener is, wordt de juiste samengestelde biologische bestrijding op maat geleverd. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van de beste kwaliteit. Bij de levering van de producten houdt het niet op. Het resultaat staat of valt met een goede toepassing. Biocontrole kan de toepassing desgewenst organiseren en laten uitvoeren. Tot slot is een goede nazorg van groot belang. Enige tijd na behandeling kan Biocontrole microscopisch het effect van de nematoden bekijken. Biocontrole ondersteunt bij een meerjarige strategie om op lange termijn plagen goed onder controle te houden.

 

 

Goede kwaliteit door bemesting en monitoring bodemprocessen

Bemesting heeft grote invloed op de kwaliteit van de grasmat. Biocontrole geeft advies over de optimale bemestingsstrategie. De juiste bemesting op het juiste moment kan veel verschil maken voor de gezondheid, stevigheid, kleur en beworteling. Biocontrole laat grondmonsters volgens de Albrecht-methode onderzoeken. Daarin is er veel aandacht voor de goede verhoudingen tussen de elementen, waardoor de processen in zowel de bodem als in de plant worden verbeterd.
Om bodemprocessen te beoordelen maken we gebruik van een Chroma-analyse. Met deze methode wordt doorluchting van de grond en humusvorming in kaart gebracht, en wordt een globaal beeld verkregen van aanwezigheid van gunstige bodemschimmels en bodembacteriën.
Sturen op de Albrecht-analyse en een Chroma leidt tot een gezonder bodemleven een betere structuur.

 

Naast advies levert Biocontrole specialty producten welke in veel huidige bemestingsschema’s een aanvulling zijn. Voorbeelden hiervan zijn wortelstimulanten, spoorelementen, huminezuren en siliciummeststoffen.