Ga terug naar het overzicht

Taxuskeverlarven doen veel schade

17 oktober 2022

Het veranderende klimaat heeft veel invloed op de ontwikkeling van insecten. De afgelopen droge en warme zomer zorgde ervoor dat de eitjes van o.a. de taxuskever later werden afgezet. Hierdoor zullen ze later uitkomen dan een aantal jaren geleden.
Door deze verschuiving is het effectiever om toepassing met nematoden in de loop van het najaar uit te voeren, dan worden ook de larven die laat uitkomen nog bestreden.

larven

Juiste behandeltijdstip niet te voorspellen

Vroeger vonden we al vanaf eind juli larven van taxuskever. De volwassen kevers lijken de ei-afzet echter uit te stellen en tot laat in het najaar nog steeds eitjes af te zetten. Als er al in augustus of september wordt behandeld, dan zou nogmaals een nematodenbehandeling in oktober of november moeten worden uitgevoerd om de late larven te bestrijden.
Doordat we werken met meerdere soorten nematoden, met elk hun specifieke temperatuurbereik, kan ook met één toepassing later in het najaar worden volstaan.

Weersomstandigheden erg bepalend voor effectiviteit

Uiteraard wordt de keuze van tijdstip van behandeling beïnvloed door omstandigheden zoals vocht en bodemtemperatuur. Voldoende vocht is essentieel. Als de bodem te droog is zullen de nematoden zich niet goed door de grond kunnen verspreiden, waardoor de larven niet bereikt worden.
We hebben nu de nematoden voor de koude grond weer op voorraad. De temperatuur gaat nu langzamerhand omlaag, en dan komt deze soort nematoden, die onder de 8 graden bodemtemperatuur nog effectief is, weer in beeld.
Op deze plaats in de webshop kunt u de geschikte nematoden bestellen.

Nematoden gaan niet dood bij kou en vorst

Onze ‘koudegrond’nematoden blijven tot ruim na de winter in leven.
De werking van de nematoden houdt bij heel lage bodemtemperaturen beneden 5 graden tijdelijk op, doordat de aaltjes dan minder actief zijn. Ze kunnen echter wel overleven bij lage temperaturen in de grond. Bij oplopende grondtemperatuur en neerslag in het voorjaar zien we vaak taxuskeverlarven alsnog dood gaan door de najaarstoepassing. Een lange nawerking dus!