Grondmonsters en bemesting

Zonder goed grondmonster geen goede bemesting!

Als basis voor een optimale bemesting is allereerst een goede analyse nodig van de bodem. Wat zit erin, wat is er te kort, en hoe kan dit opgelost worden. Biocontrole kan de grondmonsters nemen en er een advies bij maken. Indien bijbemesting nodig is kunnen we het advies opgeven in gangbare kunstmeststoffen of organische meststoffen, van verschillende fabrikanten.

Biocontrole levert geen volumineuze meststoffen, maar alleen speciale meststoffen met spoorelementen of silicium.

Grondmonsters

 

De bodem is de basis voor gezonde groei van planten en grassen. Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit is een goed bodemonderzoek onmisbaar. De winter of het vroege voorjaar is de ideale tijd voor het nemen van grondmonsters.

Voor de chemische samenstelling van de bodem (zuurgraad, mineralen) maken wij gebruik van de Bodembalans-analyse (BBA) volgens Albrecht. Hiermee wordt gekeken naar de hoeveelheden en verhoudingen van zowel hoofd- als spoorelementen en de bezetting van het klei-humuscomplex.

Een goede mineralenverhouding in de grond heeft een positieve invloed op de onderlinge opname van voedingstoffen. Daarnaast is de verhouding tussen de voedingselementen ook belangrijk voor de bodemstructuur, uitwisseling van zuurstof en ontwikkeling van bodemleven.

 

Naast de voeding in de grond, kan ook verder gekeken worden naar de bodemkwaliteit. Veel problemen komen voort uit matige structuur van de grond en uit de kwaliteit van de organische stof. Wanneer er voldoende organische stof van goede kwaliteit aanwezig is, verbetert dat de bodemkwaliteit en vochthoudendheid. Als de organische stof van slechte kwaliteit is, kan dat echter ook problemen geven voor het aanslaan van gras of gewas, voor wortelontwikkeling en groei.

De kwaliteit van organische stof en daaraan gerelateerde bodemprocessen, kunnen in kaart gebracht worden middels een Chroma-analyse.

 

Biocontrole kan zorg dragen voor het nemen van de grondmonsters, het uitwerken van de analyses en het opstellen van een gericht advies voor bemesting en bodemverbetering.

 

Chroma-analyse

Om bodemprocessen te beoordelen maken we gebruik van een Chroma-analyse. Met deze methode wordt doorluchting van de grond en humusvorming in kaart gebracht, en wordt een globaal beeld verkregen van aanwezigheid van gunstige bodemschimmels en bodembacteriƫn.
Sturen op de Albrecht-analyse en een Chroma leidt tot een gezonder bodemleven een betere structuur.