Determineren van plaaginsecten

 

Voor een optimaal advies omtrent de bestrijding van plagen is het belangrijk om goed in beeld te hebben met welke plaag u te maken heeft. De methode van bestrijden, keuze van biologische vijanden en de timing van inzet daarvan zijn afhankelijk van het plaaginsect.
Als voorbeeld: engerlingen lijken allemaal op elkaar, maar de diverse soorten vergen een verschillende aanpak. Daarvan is het bestrijdingsresultaat in hoge mate afhankelijk.

 

Om die reden biedt Biocontrole u de service aan om plaaginsecten naar ons op te sturen en te laten determineren. Na determinatie krijgt u een uitslag, met indien nodig een gericht advies, toegestuurd.

 

Voor de determinatie hebben wij insecten – liefst levend – in goede staat nodig. Zorg voor een stevige verpakking, anders komen de insecten beschadigd aan en kunnen ze niet goed gedetermineerd worden.
Als u engerlingen opstuurt, zorg er dan voor dat de insecten niet met de vingers aangeraakt worden. Zuren op onze huid kunnen er voor zorgen dat de specifieke kenmerken van de engerling zijn aangetast zodat determinatie erg lastig wordt. Ook is het belangrijk dat de engerlingen in wat vochtige grond worden opgestuurd. Ze kunnen dan het langst overleven.
Als determinatie van de ingezonden plaag erg ingewikkeld en tijdrovend is nemen we contact met u op over eventuele kosten.

 

Uiteraard verwachten wij als tegenprestatie dat een bestelling die voortkomt uit de determinatie bij ons plaatsvindt.

 

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor meer informatie.