Ga terug naar het overzicht

Het juiste grondmonster geeft veel informatie over de bodem.

20 december 2022

De wintermaanden zijn het meest geschikte moment om grondmonsters voor bemesting te nemen.
De grondtemperatuur en de plantactiviteit zijn beperkt, daardoor zijn de gemeten waarden in de winter het meest stabiel. Uitslagen van opeenvolgende jaren van dezelfde locatie, genomen in deze tijd, geven het beste vergelijk. Dat is handig om te bekijken of bijvoorbeeld streefcijfers worden bereikt.

Albrecht-methode geeft nuttige informatie

Als wij grondmonsters nemen worden deze geanalyseerd volgens de Albrecht-methode. Deze analyse brengt erg goed de beschikbaarheid van elementen voor planten in kaart, naar onze ervaring beter dan andere meetmethodes. Met de juiste cijfers is het mogelijk een gericht advies te geven om teelten en ook sportvelden van een optimale bemesting te voorzien.
Uit hetzelfde monster kan desgewenst ook grond worden gebruikt voor analyses die een beeld geven van bodemprocessen en het bodemleven, resp. een Chromamonster of een Bioscan.

Plantgezondheid gebaad bij een optimale bemesting

Een optimale bemesting en actief bodemleven spelen een grote rol in plantgezondheid.
Het bodemleven heeft baat bij voldoende, kwalitatief goede, organische stof en bij de juiste bemestingsverhoudingen in de grond.
De weerstand van planten tegen zowel schimmels als bacteriën en plaaginsecten is veel beter als het bodemleven op orde is en de bemestingscijfers en- verhoudingen kloppen.
Dit geldt zowel voor teelten in de land- en tuinbouw als voor sportvelden en golfbanen.

Zo kan een grondmonster de start zijn voor Weerbaar Telen en Duurzaam Groen!

Biocontrole kan zorg dragen voor het steken van de grondmonsters en de uitwerken van de uitslagen van de diverse analyses. Ook kunnen wij voor u een gericht advies opstellen voor bodemverbetering en bemesting.
Voor meer informatie kunnen u contact opnemen met Biocontrole.

bodembalansanalyse

Voorbeeld bodembalansanalyse