Ga terug naar het overzicht

Engerlingen en emelten wel actief, maar nog niet te bestrijden

16 februari 2023

Engerlingen al vroeg aanwezig

Met regelmaat krijgen we de afgelopen weken meldingen van schade door vogels, en inzendingen van engerlingen en emelten. Bij determinatie blijken vooral engerlingen van mestkevers en van Sallandkever voor te komen. Deze zitten zelfs nu nog vrij hoog onder de grasmat, waardoor vogels er op afkomen.
Mestkeverengerlingen zelf veroorzaken geen schade aan de wortels van het gras.
Sallandkevers zetten van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar hun eieren af, en we zien vooral engerlingen van de late ei-afzet nu. Deze vreten wel van de wortels van de grasmat.
Schade treedt vooral op doordat de vogels, op zoek naar voedsel, gras uit de mat plukken.
Voor inzet van aaltjes tegen de engerlingen is een bodemtemperatuur van minimaal 10 graden, en het vooruitzicht dat deze oploopt, nodig. Vogels verjagen is daarom momenteelt de enige passende maatregel.

Emelten vreten ook veel in de winter

Zolang er geen sprake is van vorst of sneeuw vreten emelten in de winter door aan de basis van de grasplanten. Met vorst stopt de vraatschade, kruipen emelten dieper weg. Na een vorstperiode halen de hongerige emelten de dagen zonder voedsel in, en maken ze juist heel veel schade.
Ook emelten worden door vogels gegeten. Emelten veroorzaken dus zowel directe als indirecte schade momenteel.
Van de aaltjes die tegen emelten kunnen worden ingezet is er één soort die vanaf 6-7 graden bodemtemperatuur effectief is, deze kan dus al wat vroeger in het voorjaar worden toegepast.

emelten