De biodiversiteit staat in de hele wereld onder druk. Verstedelijking, grootschalig land- en tuinbouw, milieuvervuiling en klimaatverandering zijn er onder andere de oorzaak van dat de flora en fauna het erg moeilijk heeft.
Voor het grote geheel is de politiek aan zet. Gelukkig is er meer en meer aandacht voor het aanpakken van de oorzaken van de problemen, maar het gaat helaas nog niet snel genoeg.
Op kleine schaal kun wij zeker wel wat doen. En vele kleine initiatieven kunnen bij elkaar toch van groot belang zijn.

De grote problemen komen ook op kleine schaal voor in onze eigen tuinen. Te veel bestrating en te weinig variatie in de beplanting. Gebruik van meststoffen en chemische bestrijding.

niet te keurige tuintjes
meer nestmogelijkheden
Nestkasten voor vogels en vleermuizen
Bloemenmengsels
biologische bestrijding
Organische mest