Vlinder eikenprocessierups komt eraan

De eikenprocessierups begint momenteel nesten te vormen. In de loop van juli zullen de eerste eikenprocessierupsen gaan verpoppen en als vlinder uitvliegen. Hoewel er veel gedaan wordt om dit te voorkomen is de verwachting dat er toch weer veel vlinders zullen uitvliegen. De vlinders leggen in de zomer en najaar eipakketjes bovenin de eiken, op het jonge hout.
Daar groeien in het voorjaar de eerste blaadjes uit, en dus hebben de jonge rupsjes meteen voedsel als ze volgend jaar in april uitkomen.

eikenprocessierups nest
Nest van eikenprocessierupsen

Monitoring geeft inzicht

Om de hoeveelheid en verspreiding van de vlinders te monitoren zijn er feromoonvallen en feromonen (sex-lokstoffen) beschikbaar. Waarnemingen aan de vlucht van de vlinders, de spreiding in de tijd, aantallen en plaats van voorkomen in 2020, geeft inzicht in de lokaal te verwachten plaagdruk voor 2021. Met deze kennis kan een plan en budget gemaakt worden voor de beheersing van eikenprocessierupsen in het komend jaar.
Door de verkregen kennis van de vangsten van jaren te verzamelen en te analyseren kunnen uitgevoerde werkzaamheden geëvalueerd worden en meerjarenplannen opgesteld worden.

EPR val in boom
Feromoonval
EPR vlinders
Tellen van de vlinders

 

Al veel werk verzet

Door gemeenten, bedrijven en particulieren wordt al veel gedaan om de plaag aan te pakken. Op steeds meer plekken wordt onderbegroeiing intact gelaten door aangepast maaibeheer. Ook worden bloemenmengsels ingezaaid, vogelhuisjes opgehangen, en soms natuurlijke vijanden uitgezet. Deze strategie is erop gericht om op langere termijn de biodiversiteit te verbeteren en EPR beter beheersbaar te houden.
Na het uitkomen van de rupsen zijn bomen op gevoelige locaties behandeld met nematoden of met een bacteriepreparaat gespoten. Nu de rupsen nesten gaan vormen wordt er hard gewerkt om deze uit de bomen te verwijderen.

Contact voor meer informatie

Al deze werkzaamheden zijn prima te coördineren, te plannen en te begroten met de kennis van de vangsten van de feromoonvallen.
Meer informatie vindt u hier op onze website, of neem contact op via ons contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *