Natuur loopt voor! Engerlingen en emelten al vroeg aanwezig.

De hoge temperaturen van deze winter zorgen ervoor dat schadelijke beestjes al vlak onder de grasmat aanwezig zijn. Ze zijn hierdoor erg aantrekkelijk voor hongerige vogels.

Engerlingenschade

Engerlingen

Met regelmaat krijgen we de afgelopen weken meldingen van schade door vogels, en inzendingen van engerlingen en emelten. Bij determinatie blijken vooral engerlingen van mestkevers en van Sallandkever voor te komen. Deze zitten vanwege de heersende hoge bodemtemperaturen net onder de grasmat.
Mestkeverengerlingen veroorzaken geen schade aan de wortels van het gras. Ze zijn juist nuttig voor het omzetten van organische stof.
Sallandkevers zetten van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar hun eieren af, en we zien vooral engerlingen van de late ei-afzet nu. Deze vreten wel van de wortels van de grasmat.
De schade treedt vooral op doordat vogels, op zoek naar voedsel, gras uit de mat plukken.
Voor inzet van aaltjes tegen de engerlingenengerlingen is een bodemtemperatuur van minimaal 10 graden, en het vooruitzicht dat deze oploopt, nodig. Vogels verjagen is daarom momenteel de enige passende maatregel.

 

 

Emeltenemelten

Zolang er geen sprake is van vorst of sneeuw vreten emelten in de winter door aan de basis van de grasplanten. Ook emelten worden door vogels gegeten. Emelten veroorzaken dus zowel directe als indirecte schade momenteel.
Van de aaltjes die tegen emelten kunnen worden ingezet is er één soort die vanaf 6-7 graden bodemtemperatuur effectief is. Indien zich in de loop van deze maand geen vorst meer aandient zouden emelten daarom in de loop van maart bestreden kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *