Meikevers: prachtige kevers, maar wat een schade!

De afgelopen week zijn de eerste meikevers uitgevlogen, soms is er een enkel exemplaar gesignaleerd maar in Drenthe, Gelderland en Limburg zijn er al grote zwermen meikevers waargenomen.  Het is een prachtig insect om te zien, maar wat kan deze veel schade aanrichten!

Meikevers

 

 

 

 

 

 

Als de meikevers uit de bodem kruipen gaan ze in struiken en bebossing in de nabijheid op zoek naar eten. Vooral eik is populair voor deze zgn. rijpingsvraat. Na vraat kunnen de meikevers eitjes afzetten. Dit gebeurt soms in het uitvlieggat, maar kan ook honderden meters verderop plaatsvinden.  Na de eerste ei-afzetting vliegen ze vaak naar een andere plaats toe: deze spreiding vergroot hun overlevingskansen.

Engerlingen van de meikever

Na 4 tot 6 weken komen de eerste jonge engerlingen uit. Deze eten aan de wortels van gras en  beplanting, fruitbomen, laanbomen, Taxus e.d.  Meikevers komen op licht af. Daarom zien we op sportvelden de meikever-engerlingen vaak rondom de lichtmasten. De grote engerlingen die nu al te vinden zijn, zijn de 2- of 3- jarige engerlingen. Met het warme weer komen de grotere engerlingen naar boven en gaan vreten aan wortels van graszoden en andere beplanting.  Deze grote exemplaren eten veel, dus veroorzaken erg veel schade.

Bestrijding Meikevers

Ter bestrijding van de meikever heeft Biocontrole de oplossing in de vorm van insect-parasitaire aaltjes. Deze aaltjes moeten op of in de bodem worden gespoten. Een goede toepassing en vochtige grond zijn van groot belang voor het resultaat.

De aaltjes dringen de engerlingen binnen via ademhalingsopeningen, mond en anus. Eenmaal binnen scheidt het aaltje een bacterie af waardoor de engerling dood gaat. De dode engerling is weer een voedingsbodem voor de aaltjes om zich voort te planten. Zolang er voldoende engerlingen aanwezig zijn en de omstandigheden qua temperatuur en vocht goed zijn zetten de aaltjes hun bestrijding voort.

Zie onze website voor meer informatie over engerlingen en hun bestrijding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *