Wie zijn wij

Biocontrole is een innovatief bedrijf. Onderzoek naar nieuwe of bekende plaaginsecten is de basis voor de advisering en voor de uit te denken oplossingen. Wij bekijken welke natuurlijke vijanden geschikt zijn tegen specifieke nieuwe of bekende plagen en begeleiden de inzet daarvan in de praktijk.

Ad van Bruggen

Accountmanager (sportvelden, openbaar groen, golfbanen)
Specialist eikenprocessierups

avanbruggen@biocontrole.nl
06-53197961

 

Ad is het gezicht van Biocontrole bij de klanten en relaties in Noord- en Oost-Nederland. Hij bezoekt als accountmanager gemeenten, golfbanen, sportvelden, groenvoorzieners en hoveniers om de gebruiksmogelijkheden van onze producten toe te lichten. Tevens ziet u hem in onze stand op beurzen of open dagen waar Biocontrole aanwezig is.
Ad is onze specialist voor de eikenprocessierupsbestrijding. Hij heeft zitting in de Noordelijke Werkgroep Eikenprocessierupsbestrijding om de monitoring en bestrijding van dit schadelijke beestje mede te coördineren en te begeleiden. Ook geeft Ad cursussen voor mensen in het groen die beroepsmatig in aanraking komen met de eikenprocessierups. Tijdens de cursus kan Ad alles vertellen over de levenswijze, herkenning en bestrijding van dit mooie, maar schadelijke insect.

Wilma Windhorst

Onderzoek en advies

wwindhorst@biocontrole.nl
06-24822769

 

Wilma is verantwoordelijk voor het onderzoek binnen Biocontrole. Zij probeert biologische oplossingen te vinden voor nieuwe of bekende plaaginsecten. Middels eigen praktijkonderzoek wordt toegewerkt naar praktische toepassingen in verschillende (teelt)situaties.
Determinatie van plaaginsecten, kwaliteitsbewaking van biologische bestrijders, advisering  bij gebruikers van onze producten, testen van toepassingsapparatuur en het geven van cursussen en lezingen is ook onderdeel van haar werk.

Martijn van Vijfeijken

Accountmanager

06-51797646
mvanvijfeijken@biocontrole.nl

 

Martijn is onze man in het zuiden van Nederland. Hij is onze specialist op het gebied van bemesting. Aan de hand van een juiste grondmonster kan Martijn een goed onderbouwd advies geven over de benodigde bemesting op een sportveld, kwekerij of openbaar groen. Naast de bemesting is Martijn uiteraard goed op de hoogte van plagen en de biologische bestrijding ervan.

Trudy den Haan

Administratief medewerkster en orderverwerking

tdenhaan@biocontrole.nl
0172-798799

 

Trudy is de stabiele kracht van Biocontrole op het kantoor in Hazerswoude. Als u ons belt krijgt u meestal haar aan de telefoon. Trudy verzorgt onze administratie en boekhouding en handelt de orders van zowel webshop als professionele klanten af. Daarnaast verpakt en verzendt zij de bestellingen en zorgt dat alles op tijd bij de klanten afgeleverd wordt.

Harry de Rooij

Directeur

hderooij@biocontrole.nl
06-16125776

 

Harry heeft als directeur de dagelijkse leiding bij Biocontrole. Hij houdt zich ook bezig met in- en verkoop van producten, prijsbeleid en voorraadbeheer. Hij onderhoudt de contacten met producenten, dealers en professionele klanten.
Harry is ook de vraagbaak voor meer informatie over onze producten met betrekking tot tijdstip van toepassing, verpakkingen, levertijden, zowel voor professionele toepassers als voor klanten van de webshop.

Voor de tuinliefhebber

Biocontrole richt zich zowel op de beroepsmatige toepassing van biologische bestrijding als op particuliere gebruikers.

Voor de professional

Wij adviseren de professionele teelt, beheerders van sportvelden, golfbanen en openbaar groen.

Verder over ons

Voor onze klanten bedenken we nieuwe toepassingstechnieken om natuurlijke vijanden efficiënt en effectief in te zetten. Bij het advies over toedieningstechniek kunnen we ook spuitapparatuur, beregeningsinstallaties en irrigatieapparatuur die voor de toepassing van nematoden worden gebruikt beoordelen en testen. De inzet daarbij is het behalen van een optimaal bestrijdingsresultaat.
De adviezen, natuurlijke vijanden en biologische bestrijdingsmiddelen zijn altijd gericht op het bieden van oplossingen. Met onze klanten streven we ernaar het beoogde resultaat te behalen tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare kosten. Waar nodig wordt maatwerk geleverd.
De producten die Biocontrole levert worden betrokken van de topproducenten in Europa, zo nodig van daarbuiten. Wij stellen zeer hoge kwaliteitseisen. Voordat we natuurlijke vijanden leveren controleren we kwaliteit en versheid. Het streven is steeds zo vers mogelijk materiaal in te kopen en uit te leveren.
Biocontrole levert uitsluitend natuurlijke vijanden die in de Nederlandse Flora- en Faunawet zijn opgenomen.
Voor de bestrijding van een aantal plagen voldoet de chemische bestrijding niet, en is biologische bestrijding effectiever dan chemische bestrijding. Groot voordeel van biologische bestrijding is dat de in te zetten producten onschadelijk zijn voor mens en dier en voor de gewassen. Tegen biologische bestrijding ontwikkelt zich geen resistentie zoals tegen chemische middelen.  Met de genoemde eigenschappen vormen de producten die Biocontrole levert ook naar de toekomst toe een zeer waardevolle en in toenemende mate in te zetten bijdrage aan de gewasbescherming in land- en tuinbouw en openbaar groen.