Privacy & beveiliging

Deze website wordt beheerd door Biocontrole BV, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland (‘Biocontrole’).
In deze privacy- en beveiligingsverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door Biocontrole worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd.

Waarom verzamelt Biocontrole gegevens?
Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden. De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat, namelijk:

  • het afhandelen van uw bestelling(en);
  • indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw gegevens ook om u per e-mail te benaderen met nieuws over plaagbestrijding, Biocontrole producten en acties;
  • daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Biocontrole en/of haar producten toe te sturen;
  • indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt);
  • voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.


Aan wie kan Biocontrole gegevens verstrekken?
Biocontrole zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

Is Biocontrole verantwoordelijk voor andere websites?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Biocontrole verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Biocontrole draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Tijdens het bestel- en betaal proces maken wij gebruikt van een beveiligde SSL omgeving. SSL betekent „Secure Socket Layer” en is de bekendste versleutelingsmethode op het internet. Het SSL-protocol verzorgt een niet te manipuleren en onleesbare verzending van de gegevens. Zo worden klanten niet alleen een veilig surfen op webpagina’s gegarandeerd, maar is ook de identiteit van deze webpagina’s veilig.
Deze website wordt gehost door hostingorganisatie Skyberate Internet Services BV. Skyberate is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht Biocontrole te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Biocontrole zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Biocontrole kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Biocontrole verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

Kan deze privacy- en beveiligingsverklaring worden gewijzigd?
Biocontrole kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Biocontrole, kunt u contact opnemen met:
Biocontrole BV
Engelandlaan 52
2391 PN  Hazerswoude-dorp
Email via ons contactformulier
Telefoon: 0172 798799
Fax:0172 798790

Ten slotte
Op deze privacy- en beveiligingsverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.